Lærerplaner

Pædagogiske lærerplaner

                     De 6  hovedtemaer fra  Dagtilbudsloven

                                          Barnets alsidige personlige udvikling

                                                        Kan være: fortælle om sig selv og sine følelser, bede om

                                                        hjælp, lege alene, lege i fælleskab,føle fælleskabet, blive

                                                        dygtigere osv.  

                                           Sociale kompetencer

                                                        Kan være:  sammen med andre, venskaber, vente på tur, give

                                                        plads til andre, trøste, at være en god ven osv. 

                                            Sprog

                                                        Kan være:  ord på sine tanker, følelser, oplevelser, handlinger,

                                                        tale, fortælle, rim og remser m.m.

                                             Krop og bevægelse

                                                        Kan være.: Kroppen, bevægelse, kravle, trille, 

                                                        hoppe og danse, sund kost osv.

                                              Naturen og naturfænomener

                                                        Kan være:  naturen, planter, årstider, dyr osv.

                                              Nulturelle udtryksformer og værdier

                                                        Kan være:  tegne, male, synge, spille, mønstre, figur, farver,

                                                        former, højtider, traditioner osv.

     

                Når man er godkendt efter § 78 som jeg er,

                                                        skal man ikke følge lærerplane.

                                                         Jeg er dog kun interesseret i jeres guldklumper udvikler sig som

                                                        de skal, så derfor arbejder jeg selvfølgelig også med lærerplaner.

                                                        Vi arbejder alle med lærer planer, men tit underbevidst,  

                                                         foreksempel sociale kompetence

                                                som lære barnet at vente på tur, være god ved andre m.m

                                                           Jeg vil arbejde med mange forskellige temaer.

 

 

❤Lykken er...❤ at være tryg!!!❤